Ekudden Nykvarns Samfällighetsförening

Information om trädfällning

 

Styrelsen har blivit uppmärksammad på att enligt detaljplanen för Ekuddens tomtområde råder det trädfällningsförbud.

Det innebär att det gäller och har alltid gällt ett förbud mot att fälla träd utan marklov från kommunen. Förbudet gäller på föreningens mark. Det gäller inte på tomt och inte heller vägmark, mark i anslutning till väg. Med träd skall tolkas över 10 cm i diameter. Det gäller inte heller torra och döda/ sjuka träd.

Styrelsen har tagit kontakt med kommunen för att se vilken möjlighet det finns till att förändra detaljplanen eller påverka förbudet.

 

 

Styrelsen

Ett par fastigheter på Ekudden har konstaterat att de har E. coli-bakterier i sina dricksvattenkällor. Därför är det viktigt att alla fastigheter kontrollerar att man har godkänd utrustning för att ta hand om sitt avloppsvatten. Nykvarns kommun har tagit fram en checklista där man enkelt kan gå igenom att man har ett godkänt och fungerande avloppssystem. Du hittar checklistan på vår dokumentsida.

Nykvarns kommun har också bra information på sin hemsida under rubriken Bygga, bo och miljö. ->Enskilt vatten och avlopp. Gå gärna in där för att lära dig mer om vilka regler som gäller för kommunen.

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en broschyr för att slå ett slag för lieslåtter. På Ekudden slår vi vår lilla äng manuellt en gång per år. Därför blev Bengt Gustafsson tillfrågad om vi ville vara med och berätta om hur vi tänker och hur vi får vår lieslåtter att bli ett trevligt evenemang.

Nu har den färdiga broschyren dykt upp, och Bengt har lovat att vi var och en ska få ett exemplar i brevlådan, någon gång i sommar. För dig som är nyfiken, finns den redan nu att ladda ner här på hemsidan. Gör du det kan du sedan skryta med dina kunskaper på liedagen den 25 juli, och kanske finns där bild på någon ny blomma du kan lära dig namnet på.

 Vår representant i Yngerns fiskevårdsområdesförening, Stig Larsson, meddelar de fiskeregler som finns för Yngern. Medlemmar i vår Samfällighetsföreing kan kontakta Stig för att hämta ut sina fisketillstånd.

AKTUELLT: Storabborren skyddas i Yngern!

Under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre. Alla abborrar på 38 centimeter eller över skall återutsättas i sjön, detta för att behålla sjöns populationer med storabborrar. De stora individerna spelar viktig roll för reproduktion och balansen i ekosystemet.

Övriga fiskeregler:

  • Trolling är inte tillåtet.
  • Angelfiske är inte tillåtet.
  • Ismete med max 5 spön.
  • Motorbåt med maximalmotorstyrka på 8 hk får användas i sjön.

I övrigt se allmänna bestämmelser.