Ekudden Nykvarns Samfällighetsförening

Har du koll på Avloppet?

Ett par fastigheter på Ekudden har konstaterat att de har E. coli-bakterier i sina dricksvattenkällor. Därför är det viktigt att alla fastigheter kontrollerar att man har godkänd utrustning för att ta hand om sitt avloppsvatten. Nykvarns kommun har tagit fram en checklista där man enkelt kan gå igenom att man har ett godkänt och fungerande avloppssystem. Du hittar checklistan på vår dokumentsida.

Nykvarns kommun har också bra information på sin hemsida under rubriken Bygga, bo och miljö. ->Enskilt vatten och avlopp. Gå gärna in där för att lära dig mer om vilka regler som gäller för kommunen.