Ekudden Nykvarns Samfällighetsförening

Regler för trädfällning

Information om trädfällning

 

Styrelsen har blivit uppmärksammad på att enligt detaljplanen för Ekuddens tomtområde råder det trädfällningsförbud.

Det innebär att det gäller och har alltid gällt ett förbud mot att fälla träd utan marklov från kommunen. Förbudet gäller på föreningens mark. Det gäller inte på tomt och inte heller vägmark, mark i anslutning till väg. Med träd skall tolkas över 10 cm i diameter. Det gäller inte heller torra och döda/ sjuka träd.

Styrelsen har tagit kontakt med kommunen för att se vilken möjlighet det finns till att förändra detaljplanen eller påverka förbudet.

 

 

Styrelsen